Gratis verzending v.a. 75 euro | Binnen 2 werkdagen verstuurd

Privacybeleid

Flotte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

De persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer u onze producten koopt of onze diensten gebruikt, omvatten het volgende (hierna gezamenlijk aangeduid als 'Persoonsgegevens'):

- Uw contactgegevens. Uw naam, adres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, en alle andere contactgegevens die u ons verstrekt. 

- Uw elektronische identificatiegegevens en andere informatie die wij automatisch verzamelen bij het gebruik van onze online diensten. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of apparaat, door gebruik te maken van cookies om bezoekers op de website bij te houden (inclusief webanalyses), zoals uw IP-adres, MAC-adres, uw surfgedrag, de producten en diensten die u bevallen en de inhoud van uw verlaten winkelmandje. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie. 

- Uw online aankopen. Om uw online aankopen te voltooien via de Flotte-webshop of via andere officiële sociale mediakanalen van Flotte, gebruiken wij uw naam, geslacht, telefoonnummer, contactgegevens en alle relevante informatie over uw aankopen, zoals het bedrag en de datum van uw aankopen, het product of de producten die u koopt, het apparaat waarmee u uw aankopen doet, betalingsmethode, betalingsstatus, bankrekeninggegevens, gebruike vouchercode (indien aanwezig), geschenk met aankopen (indien van toepassing), optionele extra persoonlijke kaart- of graveergegevens, bezorgmethode en afleveradres.

- Evenementenopnamen. Als u evenementen bijwoont die door Flotte worden georganiseerd, kunt u worden opgenomen als we videobeelden van dergelijke evenementen maken.

- Uw communicatiegegevens. Alle gegevens die door u worden gedeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail, online, telefoon, sociale media of een andere vorm, zoals vragen, verzoeken of klachten.

- Uw gegevens met betrekking tot wedstrijden. Alle gegevens die u deelt wanneer u deelneemt aan een wedstrijd.

- Uw beoordelingen en recensies en feedback. De meningen, ervaringen, voorkeuren en interesses en product- of evenementrecensies die u publiceert op onze website of online of via sociale media met ons deelt.
 

Doeleinden van het gebruik van persoonsgegevens 

De Persoonsgegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Om uw aankopen (online en in onze winkel) te beheren en af te handelen en om u de producten, diensten en informatie te verstrekken die u aanvraagt, inclusief het beheren en behandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. 

Voor onze legitieme commerciële belangen: Wij gebruiken uw Persoonsgegevens met het doel onze producten en diensten te adverteren, om via e-mail, sociale media of anderszins contact met u op te nemen voor direct marketing of andere commerciële doeleinden. We gebruiken uw Persoonsgegevens ook voor het analysren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, zoals het leveren van klantenservice en aftersales, en om u als klant te begrijpen (klantoptimalisatie). Dit stelt ons in staat om te achterhalen wat u mogelijk interesseert, om de doeltreffendheid van advertenties die we u en anderen aanbieden te meten en te begrijpen en om relevante advertenties te leveren. 

We kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor onze andere legitieme commerciële belangen, zoals het exploiteren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten; om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren of aan te passen; om geaggregeerde statistieken te genereren over de gebruikers van onze producten en diensten; om onze zakelijke activiteiten mogelijk te maken; of voor andere legitieme bedrijfsdoeleinden toegestaan door het toepasselijke recht. 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle Persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals toezichthoudende instanties, belastingautoriteiten of onderzoeksinstanties. 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. 
 

Delen van uw persoonsgegevens 

Wij verstrekken uw Persoongegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wij schakelen externe dienstverleners in om namens ons diensten aan ons te verlenen, zoals ondersteuning voor de interne werking van onze websites, webwinkels (met inbegrip van betalingsverwerkers en derden die wij gebruiken voor het verzenden van uw bestellingen naar uw huisadres. 

Wij kunen uw Persoonsgegevens vrijgeven als dit wettelijk vereist is. 
 

Sociale Media

Wanneer u deelneemt aan verschillende sociale media-platformen zoals Facebook, Instragram, enz., dient u bekend te zijn met de tools die door deze sites worden verschaft om u in staat te stellen keuzes te maken over hoe uw persoonsgegevens in uw sociale mediaprofiel(en) wilt delen. 

Flotte in gebonden aan de privacypraktijken of de beleidslijnen van deze derden, en daarom raden wij u aan om de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie te lezen over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt in deze sociale media-omgevingen. 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].
 

Gegevensbewaring

Flotte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. 
 

Uw Rechten

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door Flotte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen, gegevensoverdraging van uw Persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw Persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Flotte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd herzien worden. Wij zullen veranderingen in het beleid via onze website aan u kenbaar maken. Wij raden u aan om regelmatig op onze website te kijken, zodat u op de hoogte blijft van hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken. 
 

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of onze behandeling van uw Persoonsgegevens in het algemeen, stuur dan een e-mail naar [email protected].
 

Flotte

Grote Overstraat 77, 7411 JB Deventer

+31 (0) 570 769 011

[email protected]

 

 

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

Nieuwsbrief

No worries, wij spammen niet ;-)

Winkelmandje — 0

Je winkelmandje is nog leeg

Inloggen

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »